Czechy- kraj, który niesie pomoc potrzebującym

Od 08 do 12 kwietnia grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach, biorąca udział w międzynarodowym projekcie ERASMUS+ odbywającym się pod hasłem „School 21 Digitally and Socially Yours”, przebywała w mieście Tabor w Czechach i gościła w szkole Obchodni Akademie a Vyssi Odborna Skola Ekonomicka. Grupa 12 uczniów, podczas tygodniowej wizyty, wraz z rówieśnikami oraz ich opiekunami ze szkół partnerskich z Niemiec, Rumunii, Węgier i oczywiście z licznym zespołem czeskim, mieli możliwość zapoznania się z historią, kulturą, kulinariami i tradycjami odwiedzanego kraju.

Tematyka spotkania projektowego dotyczyła pracy na rzecz społeczności lokalnej, zjawiska wykluczenia społecznego dzieci oraz pomocy humanitarnej w różnych krajach świata udzielanej przez organizacje działające na terenie Czech. Młodzież miała możliwość odwiedzić ośrodki pomocy społecznej działające na terenie miasta Tabor, które oferują pomoc dzieciom z trudnych rodzin i młodzieży z różnymi problemami. Podczas wizyt w ośrodkach uczniowie mogli wziąć udział we wspólnych zajęciach artystycznych, muzycznych i sportowych. Będąc w Pradze, uczniowie odwiedzili organizację, która zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej  w różnych częściach świata. W  murach siedziby wysłuchali prelekcji reprezentanta organizacji oraz mieli możliwość zadawania pytań i udziału w dyskusji na temat działalności organizacji.

Chcąc pomóc lokalnej społeczności, szkoła goszcząca zorganizowała bieg charytatywny z udziałem uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich,  z którego dochód został przekazany domowemu hospicjum miasta Tabor. Następnie w ramach integracji  młodzież wzięła udział w zajęciach sportowych.

Na zakończenie wizyty uczniowie pracując w grupach międzynarodowych, mieli za zadanie przygotować pamiętnik opisujący ich działania w ramach projektu, podczas wizyty w mieście Tabor. Pobyt w Czechach był doskonałą okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy, umiejętności językowych czy też zawarcia niezwykłych znajomości,  ale także uwrażliwienia i uświadomienia młodym, że są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy.

 

Opiekunowie

Katarzyna Kamińska, Agnieszka Picheta

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl