Dodatkowe dni wolne od zajęć

W związku z trwającą pandemią koronawirusa i nowym harmonogramem egzaminów maturalnych, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą 8, 9 i 10 czerwca 2020r.

Dyrektor szkoły

Bożena Strzelecka

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl