Terminy egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

 Termin główny

 1.część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

• z zakresu języka polskiego –godz. 11.00

2. część matematyczno -przyrodnicza –19 kwietnia 2018r. (czwartek)

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

• z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny –20 kwietnia 2018r. (piątek)

• na poziomie podstawowym – godz. 9:00

• na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

 

Termin dodatkowy

1.część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

2. część matematyczno – przyrodnicza – 5 czerwca 2018r.

( wtorek)

3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018r. (środa)

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl