♦ Instrukcja maturalna

♦ Informacje o egzaminie

♦ Harmonogram, komunikaty i informacje

♦ Informatory

♦ Przykładowe arkusze

♦ Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia z odpowiedniej części egzaminu maturalnego

 

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl