Informacja dla uczniów – KORONAWIRUS

Uczniu,

W najbliższym czasie nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce  i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie dotyczy to uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego. Niezbędne materiały będą  udostępnione za pomocą dziennika elektronicznego i e-poczty.

Rodzicu,

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl