KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. F.D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych 02 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe: 13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 21 kwietnia 2020 r. – język polski

22 kwietnia 2020 r. – matematyka

23 kwietnia 2020 r. – język obcy nowożytny

6. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych 24 kwietnia 2020 r.
7. Egzamin maturalny 08 – 29 czerwca 2020 r. – część pisemna
8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 października 2019 r. (poniedziałek)

31 października 2019 r. (czwartek)

29, 30  kwietnia 2020  r. (środa,czwartek)

08, 09, 10 czerwca 2020 r.  (poniedziałek, wtorek, środa)

12 czerwca 2020 r. (piątek)
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9. Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl