KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. F.D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych 04 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
5. Egzamin gimnazjalny 18 kwietnia 2018 r.

– część humanistyczna

19 kwietnia  2018 r.

– część matematyczno -przyrodnicza

20 kwietnia 2018 r. – język obcy nowożytny

6. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych 27 kwietnia 2018 r.
7. Egzamin maturalny 04 – 24 maja 2018 r. – część pisemna

08 – 20 maja 2018 r. – część ustna

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 13 października 2017 r. (piątek)

02 listopada 2017 r. (czwartek)

03 listopada 2017 (piątek)

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

02 maja 2018 r. (środa)

08 maja 2018 r. (wtorek)

01 czerwca 2018 r. (piątek)

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9. Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018 r.