KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. F.D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych 03 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe: 11 lutego – 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia 2019 r. – język polski

16 kwietnia 2019 r. – matematyka

17 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny

6. Egzamin gimnazjalny 10 kwietnia 2019 r. – część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r. – część matematyczno – przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny

7. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych 26 kwietnia 2019 r.
8. Egzamin maturalny 06 – 23 maja 2019 r. – część pisemna

06 – 22 maja 2019 r. – część ustna

9. Zakończenie roku szkolnego 19 czerwca 2019 r.
10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 08 października 2018 r. (poniedziałek)

02 listopada 2018 (piątek)

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

29 kwietnia 2019 (poniedziałek)

30 kwietnia 2019 (wtorek)

02 maja 2019 r. (czwartek)

08 maja 2019r. (środa)

21 czerwca 2019 r. (piątek)

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl