“W poszukiwaniu historii nieznanej” – w ramach 28. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem “Moja droga” ogłaszamy konkurs historyczny.

Zachęcamy Państwa – zarówno uczniów, rodziców i pracowników szkoły – do nieco innego spojrzenia na naszą historię i odszukania jej śladów, być może zapomnianych, w naszych okolicach. Motyw drogi zachęca do podróży po polskiej kulturze, do odkrywania historii, którą tworzą ludzie.

Zadaniem uczestników konkursu jest odnalezienie w najbliższym otoczeniu śladów wydarzeń historycznych w postaci wspomnień, które warto utrwalić, zdjęć, opisów budynków lub innych pozostałości materialnych związanych z wydarzeniami (mniej lub bardziej znanymi) z przeszłości Polski. Należy utrwalić odnalezione przez siebie ślady w formie nagrania wizualnego, głosowego lub fotografii oraz przedstawić krótko kontekst historyczny, z którym związane jest „znalezisko”. Mogą to być  zniszczone lub przebudowane budynki, które pełniły inne funkcje niż dziś, mają ciekawy styl architektoniczny; pomniki nawet te, o których dziś chce się zapomnieć; stare rodzinne zdjęcia związane bezpośrednio lub pośrednio z losami ojczyzny, historie miłosne wpisane w wydarzenia historyczne.

Efekty prac prosimy przesyłać przez dziennik szkolny do nauczycieli języka polskiego i historii.

Termin wykonania zadania to 10 czerwca – dla uczniów, którzy chcą być ocenieni jeszcze w tym roku szkolnym i 10 września dla tych, którzy marzą o najwyższych ocenach na początek kolejnego roku szkolnego oraz dorosłych uczestników. Wszystkie prace zostaną ocenione, najlepsze nagordzone i zaprezentowane publicznie po zakończeniu konkursu – 19 września 2020 roku.

Nauczyciele języka polskiego i historii.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl