Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

ul. Wróblewskiego 11
24-100 Puławy

sekretariat
tel. 81 458-66-40
dyżurka
tel. 81 458-66-42
fax. 081 458 66 43

sekretariat
sekretariat@zsonr2.pulawy.pl

administrator strony www
pmatysiak@zsonr2.pl

www.zsonr2.pl

Wpłaty na obiady konto: Getin Bank SA o/Puławy

03 1560 1195 2311 0974 5548 0001

Tytuł przelewu: proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl