W roku szkolnym  2018/2019 planujemy utworzyć następujące klasy:

  • KLASA EUROPEJSKA

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język  angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie lub język  angielski, geografia, biologia.

poszerzenie uzupełniające:  elementy programowania.

Czujesz, że świat nie ma granic i stoi przed Tobą otworem, pasjonują Cię podróże i kultura innych krajów, obserwujesz ludzi i chciałbyś poznać prawa i mechanizmy rządzące społecznościami… Spełnimy Twoje oczekiwania przygotowując do studiów na kierunkach: filologicznych, socjologii, europeistyce, kulturoznawstwie, turystyce, naukach politycznych   i społecznych, a także na AWF.

  • KLASA MEDIALNA

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język  angielski, historia, wiedza   o społeczeństwie.

poszerzenie uzupełniające:  literatura.

Interesujesz się filmem, teatrem, współczesnymi mediami. Pasjonuje Cię literatura, historia, kultura, a może masz na swym koncie pierwsze próby pisarskie? Czy marzysz o tym, aby pracować jako dziennikarz, prawnik, politolog?  Absolwenci tej klasy studiują  prawo, administrację, dziennikarstwo, psychologię, nauki polityczne, komunikację społeczną.

  • KLASA EKONOMICZNA

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język   angielski, matematyka, geografia.

poszerzenie uzupełniające:  elementy programowania

Marzysz o prowadzeniu w przyszłości własnej firmy? Chcesz zrozumieć ekonomiczne prawa rządzące rynkiem ? Chciałbyś rozwijać swe predyspozycje w kierunku przedmiotów ścisłych? Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach  związanych  z gospodarką przestrzenną, ekonomią, marketingiem i zarządzaniem, bankowością, ochroną środowiska, geodezją i kartografią, turystyką, hotelarstwem.

  • KLASA MATEMATYCZNO – JĘZYKOWA

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski matematyka, fizyka lub język angielski, matematyka, chemia lub język angielski matematyka, biologia.

poszerzenie uzupełniające:  elementy programowania

Jeśli fascynują Cię przedmioty ścisłe i planujesz studiować na uczelniach technicznych, wybierz klasę politechniczną. Po jej ukończeniu  możesz zostać być studentem budownictwa, energetyki, automatyki i robotyki, geoinformatyki, informatyki, biotechnologii i wielu innych kierunków politechnicznych.

  • KLASA PRZYRODNICZA

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język  angielski, biologia, chemia.

Chciałbyś pomagać ludziom i przyczynić się do rozwoju współczesnego świata medycyny albo wspierać innych w dbaniu o zdrowie i urodę?  Marzysz o zawodzie lekarza, stomatologa, farmaceuty, rehabilitanta, weterynarza, dietetyka, kosmetologa, trenera osobistego?  Absolwenci tej klasy rozwijają swą wiedzę na kierunkach medycznych, weterynarii, biotechnologii, biologii, chemii, kosmetologii, technologii żywienia, dietetyce.

Językiem wiodącym we wszystkich klasach jest język angielski. Drugim językiem obcym jest:  język niemiecki,  język hiszpański  lub język rosyjski – zgodnie z wyborem kandydata.  Nauczanie języków  obcych  odbywa  się  w  grupach międzyklasowych,  w  zależności  od  poziomu  zaawansowania.

    

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl