zobacz pierwsze logowanie

  1. W wyszukiwarce wpisz adres szkoły:  http://www.zsonr2.pl.
  2. Po lewej wybierz E- Dziennik.
  3. Kliknij załóż konto
  4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
  5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opinie nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.
  6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
  7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.
  8. Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.


© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl