Materiały przydatne do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Uwaga ósmoklasisto i maturzysto!

Materiały przydatne do egzaminu ósmoklasisty i  maturalnego

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole zachęcamy Was do samodzielnej pracy w domu.

W Internecie pojawiło się wiele bezpłatnych, wartościowych materiałów edukacyjnych.

Będziemy je zbierać i systematycznie Wam udostępniać. Mamy nadzieję, że będą przydatne.

Ponadto będziemy zamieszczać ciekawe propozycje na czas pobytu w domu.

Materiały będą publikowane w zakładce Uczniowie -> Biblioteka

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl