Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w ZSO nr 2 im. F.D. Kniaźnina

Co roku 5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony przez ONZ w 1985r. To czas, w którym możemy podziękować wolontariuszom za ich trudną, bezcenną pracę na rzecz innych, jak również popularyzować ideę wolontariatu. Z tej okazji uczniowie ZSO nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach pracujący w Szkolnym Klubie Wolontariusza wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnym w Puławach. Warsztaty, które poprowadzili pracownicy Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnego w Puławach są wyrazem podziękowania wolontariuszom za ich ogromne poświęcenie, trud i zaangażowanie. Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się jak wygląda rehabilitacja osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na jakie trudności napotykają osoby niepełnosprawne ruchowo i jak można im pomóc. Najważniejszą częścią warsztatów była możliwość praktycznego zastosowania zaprezentowanych technik asekuracji i przenoszenia osób niepełnosprawnych oraz pokazanie młodym ludziom, że zawsze warto pomagać innym pokonując tym samym własne ograniczenia jak lęk, zakłopotanie, czy nieśmiałość.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl