Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze „MOPR”

W dniu 11 czerwca 2018 r. 33 uczniów z naszego gimnazjum oraz z Publicznego Gimnazjum Nr 4 uczestniczyło w seminarium integracyjno – szkoleniowym według programu MOPR.

Seminarium odbyło się  jak co roku w Oblasówce z inicjatywy Urzędu Miasta.

Założeniem programu jest umacnianie młodzieży w przekonaniu, że można bawić się, pracować, tworzyć zespół bez przemocy, agresji i używek.

Na zajęciach młodzież  uczyła się efektywnej, wzajemnej współpracy z rówieśnikami. Zajęcia propagują zdrowy styl życia.

Wycieczce towarzyszyła ładna pogoda i miła atmosfera. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Anna Błażejewska, Agnieszka Kostyra oraz Beata Piesta.

galeria >KLIKNIJ<

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl