Kadra

Od 1 września 2007r. funkcję Dyrektora Szkoły sprawuje:
mgr Bożena Strzelecka – nauczyciel matematyki.

Funkcje wicedyrektorów szkoły pełnią:
mgr Urszula Zwolska- psycholog
mgr Dorota Goliszek- nauczyciel j. angielskiego i i J. rosyjskiego.

Placówka prężnie się rozwija. Powstały trzy pracownie internetowe oraz centrum multimedialne. W czerwcu 2007 roku został otwarty kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią. Szkoła cieszy się coraz większa popularnością zarówno wśród uczniów szkół podstawowych ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum, jak również wśród uczniów deklarujących się kontynuowaniem nauki w naszym liceum.

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi

język polski:

Anna Adamczyk

Alina Borsewicz

Maria Makuch

Inga Sieprawska

język angielski:

Dorota Goliszek – wicedyrektor

Emilia Piaseczna

Katarzyna Siwiec

Anna Słomka

Maria Świderska

Anna Pietras

język niemiecki:

Elżbieta Korczyńska

Agata Łysiak

Beata Piesta

Maja Włodarczyk

język hiszpański:

Agnieszka Gutkowska

matematyka:

Lucyna Gembal

Iwona Kępa

Janina Rułka

biologia:

Agnieszka Ceglińska

Dorota Drążyk

geografia:

Sylwester Kuta

fizyka:

Zbigniew Celejewski

Aneta Drzazga

chemia:

Magdalena Grzegorzewicz – Cieślak

historia, wos:

Agnieszka Reda

Mariola Seredyn

Adam Wójcik

informatyka:

Dariusz Matysiak

Piotr Matysiak

edukacja dla bezpieczeństwa:

Krzysztof Dąbrowski

zajęcia artystyczne:

Elżbieta Mech

Ewa Wojciechowska – Fijoł

muzyka:

Krzysztof Dąbrowski

religia:

Elżbieta Mech

Bartosz Sobolewski

Anna Sosnowska

Arkadiusz Sosnowski

wychowanie fizyczne:

Dorota Dropek

Piotr Dropek

Beata Goldsztejn

Artur Kijewski

Marcin Kurowski

Dariusz Leonarcik

Agnieszka Raźnik

Łukasz Świderski

Artur Witkowski

pływanie:

Grzegorz Chojak

piłka ręczna

Antolak Mateusz

Dorota Dropek

Piotr Dropek

Marcin Kurowski

Artur Witkowski

Piotr Pezda

Edukacja wczesnoszkolna:

Małgorzata Rogalna

Katarzyna Stępień

biblioteka:

Grażyna Wiejak

Wioletta Kopacz

pedagog:

Anna Błażejewska

Agnieszka Kostyra

psycholog:

Maciej Zwolski

LICEUM

język polski:

Anna Adamczyk

Małgorzata Berlińska

Joanna Czajkowska – Ziembowicz

Bartosz Kruk

język angielski:

Anna Hentel

Katarzyna Kamińska

Anna Nowosadzka

Ewelina Pawłowska

Agnieszka Picheta

Anna Słomka

Katarzyna Siwiec

Maria Świderska

język niemiecki:

Elżbieta Korczyńska

Beata Piesta

Maja Włodarczyk

język hiszpański:

Agnieszka Gutkowska

język rosyjski:

Anna Pietras

matematyka:

Bożena Strzelecka – dyrektor szkoły

Lucyna Gembal

Ewa Maciąg

Renata Próchniak

biologia:

Agnieszka Ceglińska

geografia:

Marzena Górecka

fizyka:

Zbigniew Celejewski

Aneta Drzazga

chemia:

Joanna Grzegorczyk

historia, wos:

Marek Lasota

Antoni Mocarski

Agnieszka Reda

informatyka:

Dariusz Matysiak

edukacja dla bezpieczeństwa:

Krzysztof Dąbrowski

podstawy przedsiębiorczości:

Agata Łysiak

religia:

Arkadiusz Sosnowski

Anna Sosnowska

Bartosz Sobolewski

wychowanie fizyczne:

Piotr Dropek

Artur Kijewski

Agnieszka Leonarcik

Agnieszka Raźnik

Łukasz Świderski

Artur Witkowski

piłka ręczna:

Piotr Dropek

Artur Witkowski

biblioteka:

Grażyna Wiejak

pedagog:

Urszula Zwolska – wicedyrektor liceum

Anna Błażejewska

Agnieszka Kostyra

psycholog:

Maciej Zwolski

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl