Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego

NOWE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych zostanie dostosowany do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r.

W przypadku uczniów szkół objętych nadzorem Lubelskiego Kuratora Oświaty, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzona ELEKTRONICZNIE. Kandydaci będą rejestrować się przez stronę http://lubelszczyzna.edu.com.pl Znajdują się tam wszystkie informacje i  instrukcje niezbędne do założenia konta w systemie.

Kandydaci spoza województwa lubelskiego składają wniosek o przyjęcie do szkoły bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:  sekretariat@zsonr2.pulawy.pl

UWAGA!

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl