Organizacja konsultacji w szkole od 25 maja

 

KONSULTACJE W SZKOLE OD 25 MAJA 2020 r

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW, UCZNIÓW KLAS VIII ORAZ ICH RODZICÓW

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, od 25 maja br. maturzyści oraz uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej będą mieli możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły. Od 1 czerwca br. takie konsultacje będą możliwe  dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Rozporządzenie MEN mówi, że konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów zewnętrznych. W pierwszej kolejności  konsultacjami będą objęte  przedmioty zdawane na egzaminie.  W miarę potrzeb będą organizowane konsultacje także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Z  zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny  oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

Przypominamy wszystkim uczniom i rodzicom, że od momentu  wprowadzenia nauczania na odległość uczniowie naszej szkoły mają możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów w formie online, zgodnie z harmonogramem „Konsultacje w okresie kształcenia na odległość”, zamieszczonym na stronie szkoły.

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne zalecamy uczniom, którzy chcą korzystać z konsultacji na terenie szkoły, aby ustalali terminy konsultacji za pośrednictwem wychowawców klas.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl