Organizacja pracy szkoły

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiologiczną, od 09  do 29 listopada 2020r wszyscy uczniowie ZSO nr 2  będą realizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczaniem online objęci będą również uczniowie klas I – III SP. W szkole będą zorganizowane zajęcia świetlicowe, w szczególności dla uczniów, których  rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych istnieje możliwość organizacji konsultacji indywidualnych dla uczniów klas ósmych oraz klas maturalnych.

Obiady dla wszystkich uczniów zostają odwołane.
Zwrot pieniędzy  za niewykorzystane posiłki zostanie  uwzględniony w odpłatności za obiady po powrocie uczniów do szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego.

Dyrektor szkoły

Bożena Strzelecka

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl