ÓSMOKLASIŚCI GRAJĄ W KOMUNIKACJĘ

„Gra w komunikację, społeczeństwo informacyjne” to tytuł warsztatów, które odbyły się 19 września w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym w ramach obchodów XV Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Uczniowie klas ósmych, uczestniczący w interaktywnych zajęciach dowiedzieli się, jak na przestrzeni wieków zmieniała się forma przekazywania wiadomości i komunikowania się między ludźmi.

Prowadzący warsztaty pokazali młodzieży, jak łatwo w dzisiejszych czasach manipulować informacją. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu spotkaniu uczniowie będą świadomie i krytycznie podchodzić do wiadomości znajdujących się w internecie, prasie i telewizji.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl