Wykaz podręczników do LO dla uczniów po Szkole Podstawowej >KLIKNIJ<

Wykaz podręczników do LO dla uczniów po Gimnazjum >KLIKNIJ<

SZKOŁA  PODSTAWOWA nr 5

PODRĘCZNIKI  W ROKU SZKOLNYM    2019/2020

Uprzejmie informujemy, że podręczniki i ćwiczenia dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej są zakupione przez szkołę ze  środków z dotacji celowej MEN.

Podręczniki są własnością szkoły i są bezpłatnie wypożyczane uczniom na okres roku szkolnego. Wszystkie podręczniki i ćwiczenia znajdują się w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przeznaczonych do kształcenia ogólnego. Są one zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl