Wykaz podręczników do LO dla uczniów po Szkole Podstawowej >KLIKNIJ<

Wykaz podręczników do LO dla uczniów po Gimnazjum >KLIKNIJ<

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA nr 5

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  W ROKU SZKOLNYM    2018/2019

Podręczniki i ćwiczenia dla ucznia są zakupione przez szkołę ze  środków z dotacji celowej. Podręczniki znajdują się w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

KLASA   I

LP PRZEDMIOT TYTUŁ  PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER  DOPUSZCZENIA
KSIĄŻKA MAT. ĆWICZ
1. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Oto Ja – podręcznik polonistyczno – społeczny ( cz. 1-2): Podręcznik matematyczno – przyrodniczy ( cz. 1-2) tak Nowa Era 803 / 1 / 2017
2. JĘZYK  ANGIELSKI Hello Explorer 1 tak Nowa Era 830 / 1 / 2017
3. RELIGIA Jesteśmy rodziną Pana Jezusa nie Wydaw. Gaudium

KLASA   II

LP PRZEDMIOT TYTUŁ  PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER  DOPUSZCZENIA
KSIĄŻKA MAT. ĆWICZ
1. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Oto Ja – podręcznik polonistyczno – społeczny ( cz. 1-2): Podręcznik matematyczno – przyrodniczy ( cz. 1-2) tak Nowa Era 803 / 2 / 2018
2. JĘZYK ANGIELSKI Hello Explorer  2 tak Nowa Era 830 / 2 / 2018
3. RELIGIA Jesteśmy rodziną Pana Jezusa nie Wydaw. Gaudium

KLASA  VII

LP PRZEDMIOT TYTUŁ  PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER  DOPUSZCZENIA
KSIĄŻKA MAT. ĆWICZ
1. JĘZYK POLSKI Nowe słowa na start tak Nowa Era 907 / 1 / 2017
2. JĘZ. ANGIELSK Teen Explorer 7 tak Nowa Era 837 / 4 / 2017
3. JĘZ.  NIEMIECKI Meine Deutschtour 7 tak Nowa Era 838 / 1 / 2017
4. JĘZ.HISZPAŃSKI Gente Joven 1 tak Lektorklett 870 / 2 / 2017
5. HISTORIA Wczoraj i dziś tak Nowa Era 877 / 4 / 2017
6. BIOLOGIA Puls życia tak Nowa Era 844 / 4 / 2017
7. GEOGRAFIA Planeta Nowa tak Nowa Era 906 / 3 / 2017
8. CHEMIA Chemia Nowej Ery tak Nowa Era 785 / 1 / 2017
9. FIZYKA Spotkania z fizyką tak Nowa Era 885 / 1 / 2017
10. MATEMATYKA Matematyka z kluczem zbiór zadań Nowa Era 875 / 4 / 2017
11. INFORMATYKA Teraz bajty nie MIGRA 806 / 1 / 2017
12. MUZYKA Lekcja muzyki nie Nowa Era 852 / 4 / 2017
13. PLASTYKA Do dzieła! nie Nowa Era 903 / 4 / 2017
14. RELIGIA Spotykam Twoje Słowo nie Wyd. Gaudium ——————–

KLASA  VIII

LP PRZEDMIOT TYTUŁ  PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER  DOPUSZCZENIA
KSIĄŻKA MAT. ĆWICZ
1. JĘZYK POLSKI Nowe słowa na start tak Nowa Era 907 / 5 / 2018
2. JĘZ. ANGIELSKI Teen Explorer 8 tak Nowa Era 837 / 5 /2018
Teraz egzamin ósmoklasisty – repetytorium tak Nowa Era ———————
3. JĘZ.  NIEMIECKI Meine Deutschtour 8 tak Nowa Era 838 / 2 /2018
4. JĘZ.HISZPAŃSKI Gente Joven 1 tak Lektorklett
5. HISTORIA Wczoraj i dziś tak Nowa Era 877 / 5 /2018
6. WOS Dziś i jutro. Podręcznik do wos dla szkoły podstawowej Nowa Era 874 / 2017
7. BIOLOGIA Puls życia tak Nowa Era 844 / 3 /2018
8. GEOGRAFIA Planeta Nowa tak Nowa Era 906 / 4 /2018
9. CHEMIA Chemia Nowej Ery tak Nowa Era 785 / 2 /2018
10. FIZYKA Spotkania z fizyką tak Nowa Era 818 / 2 /2018
11. MATEMATYKA Matematyka z kluczem zbiór zadań Nowa Era 875 / 5 /2018
12. INFORMATYKA Teraz bajty nie MIGRA 806 / 5 / 2018
13. EDU. DLA  BEZP. Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edu dla bezp dla szkoły podstawowej nie Nowa Era 846 / 2017
14. RELIGIA Z Tobą idę przez życie nie Wyd. Gaudium ———————

ROK  SZKOLNY  2018 / 19 

  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW DO  KLASY  III  GIMNAZJUM

Podręczniki i ćwiczenia dla ucznia są zakupione przez szkołę ze  środków z dotacji celowej. Podręczniki znajdują się w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

LP PRZEDMIOT TYTUŁ  PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NUMER  DOPUSZCZENIA
KSIĄŻKA MAT. ĆWICZ
1. JĘZYK POLSKI Między nami (3) tak GWO 63/3/2011/2016
JĘZYK ANGIELSKI Repetytorium gimnazjalisty. Podręcznik do języka angielskiego nie Macmillan 759/2015
JĘZYK NIEMIECKI Magnet Smart (cz 3) tak LektorKlett 735/3/2016
JĘZYK HISZPAŃSKI Gente Joven (cz 3) tak LektorKlett 693/3/2016
HISTORIA Śladami przeszłości (3) tak Nowa Era 60/3/2011
WOS Dziś i jutro ( cz. 1+2) nie Nowa Era 77/1/2009/2015
BIOLOGIA Puls życia (3) nie Nowa Era 58/3/2010/2016
GEOGRAFIA Świat bez tajemnic (3) tak Nowa Era 144/3/2010
CHEMIA Chemia nowej ery (2) nie Nowa Era 49/3/2010/2015
FIZYKA Spotkania z fizyką (3 + 4) nie Nowa Era 93/3/2010/2015

93/4/2011/2016

MATEMATYKA Matematyka z plusem zbiór GWO 168/3/2016/z1
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Architektura kontynuacja MAC Edukacja —————–
ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce ( cd ) nie Nowa Era ——————
EDUKACJA DLA BEZPIECZ. Żyję i działam bezpiecznie nie Nowa Era 17/2009/2015
RELIGIA Żyję Twoją miłością – pod red. ks. P. Mąkosa karty pracy Wyd. Gaudium ——————

 

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl