Podsumowanie akcji ,,ZAPAL PAMIĘĆ”

28 października  zakończyła się ósma edycja akcji ,,Zapal pamięć”. Jej celem jest upamiętnienie i oddanie czci wszystkim tym mieszkańcom Puław i regionu, którzy  odeszli, a którzy tworzyli historię naszego miasta.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce zniczy oraz   uporządkowali  najbardziej zaniedbane nagrobki najstarszej puławskiej nekro-polii- cmentarza we Włostowicach.

Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w akcję, dając po raz kolejny dowód, że ,,pamięć historii żyje w nas”, bardzo serdecznie dziękujemy.

Wspólnym wysiłkiem zebraliśmy w szkole 306 zniczy, które 30 października uczniowie, pod opieką  nauczycieli historii – Agnieszki Redy i Marka Lasoty, zapalili na grobach żołnierzy, nauczycieli, osób zasłużonych dla Puław oraz na zapomnianych mogiłach puławskiego cmentarza.

Pomysłodawcą wydarzenia jest Zbigniew Kiełb z Muzeum Czartoryskich w Puławach.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl