Podsumowanie akcji ,,ZAPAL PAMIĘĆ”

W niedzielę 4 listopada  zakończyła się siódma edycja akcji ,,Zapal pamięć”. Jej celem jest upamiętnienie i oddanie czci wszystkim tym mieszkańcom Puław i regionu, którzy  odeszli, a którzy tworzyli historię naszego miasta.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce zniczy oraz   uporządkowali  najbardziej zaniedbane nagrobki najstarszej puławskiej nekropolii – cmentarza we Włostowicach.

Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w akcję, dając po raz kolejny dowód, że ,,pamięć historii żyje w nas”, bardzo serdecznie dziękujemy.

Wspólnym wysiłkiem udało nam się zebrać w szkole 400 zniczy, które 31 października uczniowie, pod opieką  p. pedagog Anny Błażejewskiej, zapalili na grobach żołnierzy, nauczycieli, osób zasłużonych dla Puław oraz na zapomnianych mogiłach puławskiego cmentarza.

 

Pomysłodawcą wydarzenia jest Zbigniew Kiełb z Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 

Marek Lasota

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl