PREZYDIUM RADY   RODZICÓW

w   roku  szkolnym  2016/2017

  1. Rzepkowska Agnieszka  –  przewodnicząca
  2. Szulowska Magda            –  zastępca przewodniczącej
  3. Pawlas Jerzy                     –  skarbnik
  4. Józefczyk Grzegorz         –  sekretarz
  5. Bielawski Wojciech
  6. Margol Maria
  7. Bachanek – Abramowicz Monika
  8. Lis Zbigniew                    – przewodniczący komisji rewizyjnej
  9. Chojdak Urszula
  10. Cieszko Jolanta

11.Rogalna  Małgorzata

12.Michałowicz Bartosz

13.Filipek  Beata

14.Turek  Jarosław

 

Darowizny na Radę Rodziców prosimy wpłacać w kasie szkoły lub na konto bankowe:

GETIN BANK o/Puławy

20 1560 1195 0862 6688 2005 0001

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl