PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/19

 1. Wojciech Bielawski        – przewodniczący
 2. Paweł Paw                        – z-ca przewodniczącego
 3. Agnieszka Gugała           – sekretarz
 4. Jerzy Pawlas                    – skarbnik
 5. Zbigniew Lis                    – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 6. Maria Margol                   – z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 7. Monika Bachanek – Abramowicz
 8. Anna Bernacka
 9. Jolanta Cieszko
 10. Jolanta Koncka
 11. Iwona Kuś
 12. Inga Lewandowska
 13. Małgorzata Rogalna
 14. Monika Stachowiak

 

Darowizny na Radę Rodziców prosimy wpłacać w kasie szkoły lub na konto bankowe:

GETIN BANK o/Puławy     20 1560 1195 0862 6688 2005 0001

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl