Święto mamy i taty & Piknik Rodzinny [FILM]

Już po raz kolejny Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F. D. Kniaźnina aktywnie włączył się w kampanię społeczną pn. „Puławy dla rodziny”, której organizatorem jest Urząd Miasta Puławy.

W dniu 12 czerwca 2018r. , we wtorek, od godziny 15.00 odbywały się gry i zabawy na boisku szkolnym dla uczniów oraz ich rodziców. Celem kampanii jest: integracja rodzin, propagowanie zasad dobrej komunikacji i dbanie o dobre relacje w rodzinie oraz wspólne spędzanie czasu.

Jeszcze raz zostały przypomniane prawa dzieci oraz obowiązki rodziców wobec dzieci w oparciu o Konwencję Praw Dziecka.

Program kampanii:
1. Wstęp, cele kampanii.
2. Przedstawienie dzieci klas I
3. Gry i zabawy integracyjne (dzieci, rodzice)
4. Konkurs wiedzy w oparciu o Konwencję Praw Dziecka (dzieci, rodzice)
5. Kącik kulinarny
6. Kącik matematyczny
7. Kącik przyrodniczy
8. Quiz o Puławach
9. Konkurs plastyczny pt. „Zasady dobrej komunikacji w rodzinie”
10. Konkurs na hasło promujące pozytywne relacje miedzy rodzicami i dziećmi
11. Dogoterapia
12. Kącik fotograficzny
13. Poczęstunek, podsumowanie kampanii
14. Wręczenie nagród.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za włączenie się w akcję, samorządowi i pedagogom za zaangażowanie, a przede wszystkim uczniom i ich rodzinom za udział w akcji, bez których tej piknik nie odbył by się.

Całej zabawie towarzyszył dobry nastrój, miła atmosfera, a każdy znalazł dla siebie zajęcie zgodne ze swoimi zainteresowaniami.

galeria >KLIKNIJ<

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl