,,Szkoła Pamięta”

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach włączył się do akcji ,,Szkoła Pamięta”. W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele odwiedzili miejsca pamięci, zapalili znicze i wspominali osoby ważne dla szkolnej społeczności.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl