Szkolny Konkurs Fotograficzny ŚLADAMI POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Tematem konkursu jest odnalezienie śladów polskiej niepodległości w  okolicy lub w odległych zakątkach Polski i świata. Mogą to być fotografie zapomnianych lub znanych pomników, zabytków, placów, tablic, miejsc, a także ludzi, których działalność wiąże się z tematem konkursu.

Zdjęcia będą oceniane za zgodność z tematem i wyraz artystyczny.
Na konkurs można przynieść maksymalnie 2 zdjęcia. Każde należy zatytułować i/lub opisać.
Zdjęcia można przynieść do szkoły już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 do nauczycieli języka polskiego lub historii.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i najlepsze oceny z historii lub języka polskiego.

Termin przyjmowania zdjęć: 2 – 4 września 2019.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl