HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2018/2019

 

WRZESIEŃ

Zebrania z wychowawcami i konsultacje indywidualne.

18 września 2018r. (wtorek) – SP i klasy gimnazjum g. 17.00

19 września 2018r. (środa) – liceum g. 17.00

 

PAŹDZIERNIK

Zebrania z wychowawcami i konsultacje indywidualne.

23 października 2018r. (wtorek) – SP i klasy gimnazjum g. 17.00

24 października 2018r. (środa) – liceum g. 17.00

 

GRUDZIEŃ

Zebrania z wychowawcami: informacja o przewidywanych ocenach na półrocze.

02 stycznia 2019r. (środa) – liceum g. 16.00

– SP i klasy gimnazjum g. 17.00

 

STYCZEŃ

Zebranie z wychowawcami (wywiadówki półroczne).

23 stycznia 2019r. (środa) – SP i klasy gimnazjum g. 17.00

23 stycznia 2019r. (środa) – liceum g. 16.00

 

MARZEC/KWIECIEŃ

Zebranie z wychowawcami i konsultacje indywidualne.

03 kwietnia 2019r. (środa) – SP i klasy gimnazjum g. 17.00

03 kwietnia 2019r. (środa) – liceum g. 16.00 (informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach III LO).

 

MAJ

Zebrania z wychowawcami: informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

29 maja 2019r. (środa) – SP i klasy gimnazjum g. 17.00

29 maja 2019r. (środa) – liceum g. 16.00

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl