HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

WRZESIEŃ

Zebranie z wychowawcami i konsultacje indywidualne

02 września 2020r. (środa) – SP i I LO g. 17.00

02 września 2020r. (środa) – II i III LO g. 16.00

 

PAŹDZIERNIK

Zebranie z wychowawcami i konsultacje indywidualne

21 października 2020r. (środa) – SP i I LO g. 17.00

21 października 2020r. (środa) – II i III LO g. 16.00

 

 

GRUDZIEŃ

ebranie z wychowawcami (informacja o przewidywanych ocenach)

09 grudnia 2020r. (środa) – SP i I LO g. 17.00

09 grudnia 2020r. (środa) – II i III LO g. 16.00

 

 

STYCZEŃ

Zebranie z wychowawcami

27 stycznia 2021r. (środa) – SP i I LO g. 17.00

27 stycznia 2021r. (środa) – II i III LO g. 16.00

 

 

MARZEC

Zebranie z wychowawcami (informacja o przewidywanych ocenach uczniów klas maturalnych)

24 marca 2021r. (środa) – SP i I LO g. 17.00

24 marca 2021r. (środa) – II i III LO g. 16.00

 

 

MAJ

Zebranie z wychowawcami (informacja o przewidywanych ocenach)

26 maj 2021r. (środa) – SP i I LO g. 17.00

26 maj 2021r. (środa) – II LO  g. 16.00

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl