HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2019/2020

 

WRZESIEŃ

Zebrania z wychowawcami i konsultacje indywidualne.

18 września 2019r. (środa):

16.00 – LO

17.00 – SP

 

LISTOPAD

Zebrania z wychowawcami i konsultacje indywidualne.

06 listopada 2019r. (środa):

16.00 – LO

17.00 – SP

 

GRUDZIEŃ

Zebrania z wychowawcami: informacja o przewidywanych ocenach na półrocze.

11 grudnia 2019r. (środa):

16.00 – LO

17.00 – SP

 

STYCZEŃ

Zebranie z wychowawcami (wywiadówki półroczne).

29 stycznia 2020r. (środa):

16.00 – LO

17.00 – SP

 

KWIECIEŃ

 

Zebranie z wychowawcami i konsultacje indywidualne.

01 kwietnia 2020r. (środa):

16.00 – LO (informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach III LO).

17.00 – SP

 

CZERWIEC

Zebrania z wychowawcami: informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

03 czerwca 2020r. (środa):

16.00 – LO

17.00 – SP

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl