HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2017/2018

 

WRZESIEŃ

Zebrania z wychowawcami i konsultacje indywidualne.

19 września 2017r. (wtorek) – SP i klasy gimnazjum g. 17.00

20 września 2017r. (środa) – liceum g. 17.00

 

PAŹDZIERNIK

Zebrania z wychowawcami i konsultacje indywidualne.

24 października 2017r. (wtorek) – SP i klasy gimnazjum g. 17.00

25 października 2017r. (środa) – liceum
g. 17.00

 

GRUDZIEŃ

Zebrania z wychowawcami: informacja o przewidywanych ocenach na półrocze.

19 grudnia 2017r. (wtorek) – liceum g. 16.00

– SP i klasy gimnazjum g. 17.00

 

STYCZEŃ

Zebranie z wychowawcami (wywiadówki półroczne).

23 stycznia 2018r. (wtorek) – SP i klasy gimnazjum g. 17.00

24 stycznia 2018r. (środa) – liceum g. 17.00

 

MARZEC/KWIECIEŃ

Zebranie z wychowawcami i konsultacje indywidualne.

27 marca 2018r. (wtorek) – SP i klasy gimnazjum g. 17.00

05 kwietnia 2018r. (czwartek) – liceum g. 17.00 (informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach III LO).

 

MAJ

Zebrania z wychowawcami: informacja
o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
29 maja 2018r. (wtorek) – liceum g. 16.00
SP i klasy gimnazjum g. 17.00