Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz procedurą wypłaty odszkodowania pod poniższymi linkami:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Procedura wypłaty odszkodowania