Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz procedurą wypłaty odszkodowania pod poniższymi linkami:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Procedura wypłaty odszkodowania

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl