Listy uczestników Szansonady 2017:

Klasa VII i klasy gimnazjum
Klasy IV-VI
Szkoły ponadgimnazjalne

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl