MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

„Jestem świadomy – jestem bezpieczny”

VII edycja konkursu – 2018 r.

pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy, Starosty Powiatowego oraz

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

 

Program skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

z Puław oraz powiatu puławskiego.

  Regulamin konkursu:

Organizatorami konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Puławach

i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F .D. Kniaźnina w Puławach.

 Celami  konkursu są:

 Zakres tematyczny:

 

 

Przebieg konkursu:

Pierwszy etap –  konkurs literacki,  plastyczny i multimedialny – szkoła nadsyła wiersze,  prace plastyczne i prezentacje multimedialne uczniów na temat „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”.

 

Wiersz –  powinien zawierać 12-25 wersów,

Prace plastyczne – prace wykonane dowolną techniką.

Prezentacja multimedialna lub film – na płycie CD, lub pendrive w blokach tematycznych do wyboru: Profilaktyka alkoholowa, Profilaktyka nikotynowa, Profilaktyka narkotykowa, Profilaktyka HIV/AIDS.

Prosimy o czytelne podpisanie prac: imię i nazwisko uczestnika, opiekuna,  klasa, szkoła, miejscowość.

Prace plastyczne, literackie i multimedialne prosimy dostarczyć do 15 marca 2018r.
do pokoju pedagogów ZSO nr 2 im. F.D. Kniaźnina lub do pokoju pedagoga ZST.

Drugi etap – konkurs wiedzy – uczniowie rozwiązują zadania testowe na temat profilaktyki uzależnień, HIV/AIDS. Maksymalna liczba zgłoszeń z danej szkoły – 3 osoby. Konkurs odbędzie się
15 marca 2018r. o godz. 10.00 w ZST w Puławach ul. Wojska Polskiego 7.

Prosimy o zgłoszenie chętnych uczniów do konkursu wiedzy do 9 marca 2018r. pod numerem telefonu (81)886-37-40 (ZST) – szkoły ponadgimnazjalne lub (81)458-66-40 (ZSO nr 2)            gimnazjum.

Uczeń może brać udział w obydwu etapach konkursu.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 22 marca 2018r. w piątek o godz. 10.00  w Zespole Szkół Technicznych w Puławach, połączone z wręczeniem nagród i prezentacją artystyczną.

Załącznik nr 1 do regulaminu – zgłoszenie

 

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl