Zajęcia na basenie 2018/2019

W ramach zajęć dodatkowych w szkole Podstawowej nr 5 dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia nauki pływania. Uczestniczą w nich również nasi najmłodsi uczniowie z klasy pierwszej i drugiej. Dzieci świetnie przyswajają nowe umiejętności pod okiem trenera pana Grzegorza Chojaka.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl