Zajęcia na basenie dla najmłodszych

W ramach zajęć dodatkowych w szkole Podstawowej nr 5 odbywają się zajęcia nauki pływania. Uczestniczą w nich nasi najmłodsi uczniowie z klas 1-3 SP. Dzieci świetnie przyswajają nowe umiejętności pod okiem trenera pana Grzegorza Chojaka.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl