Zajęcia świetlicowe 2018/2019

Dzieci z klasy pierwszej i drugiej codziennie korzystają z zajęć świetlicowych odbywających się w szkole. Zajęcia prowadzone są przez p. Katarzynę Stępień. Świetlica uczy, bawi i relaksuje. To także miejsce, które odwiedzają ciekawi goście. Świetlica zapewnia dzieciom szereg zajęć rozwijających, dodatkowych takich jak: zajęcia na krytej pływalni, zajęcia z piłki ręcznej, zajęcia z języka niemieckiego, koło taneczne, wokalne, zajęcia korekcyjne czy dogoterapię.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl