Zajęcia świetlicowe

Dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej codziennie korzystają z zajęć świetlicowych odbywających się w szkole. Zajęcia prowadzone są przez p. Katarzynę Stępień. Świetlica uczy, bawi i relaksuje. To także miejsce, które odwiedzają ciekawi goście. Świetlica zapewnia dzieciom szereg zajęć rozwijających, dodatkowych takich jak: zajęcia na krytej pływalni, zajęcia z piłki ręcznej, zajęcia z języka niemieckiego, koło taneczne, wokalne, zajęcia korekcyjne, plastyczne i teatralne.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl