Zaproszenie na warsztaty “SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Fundacja PRAESTERNO
Ośrodek w Puławachul. Czartoryskich 8
www.pulawy.praesterno.pl

 

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Zapraszamy rodziców na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych w ramach programu
pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

W trakcie zajęć rodzice nabywają i doskonalą umiejętności:
 rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach
 stawiania jasnych granic i wymogów
 zachęcania dzieci do współpracy
 rozwiązywania problemów i konfliktów
 wspierania samodzielności dziecka
 uczenia dzieci samodyscypliny
 uwalniania od ograniczającego lub zaburzającego rozwój funkcjonowania w rolach
 wzmacniania poczucia wartości

Realizacja warsztatów:
 40 godzin dydaktycznych (10 spotkań x 4 godziny)
 metoda pracy: warsztatowa
 liczebność grupy: 10-15 osób
 miejsce szkolenia: siedziba Fundacji PRAESTERNO (Puławy, ul. Czartoryskich 8)
 termin: październik-grudzień 2018 r. (proponowane – czwartek godz. 16-19)

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” spełnia standardy II poziomu jakości (Dobra
praktyka) systemu rekomendacji Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Warsztaty realizowane są w ramach zadania publicznego, które otrzymało dofinansowanie
z budżetu Miasta Puławy na 2018 rok.

Zapisy trwają do 30.09.2018 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy i dodatkowe informacje – tel.: 603772230 lub mail: besz2@wp.pl

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl