Zebranie online dla rodziców

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w  Puławach informuje, że

w środę, 21 października 2020r. odbędą się zebrania z rodzicami w  formie  online (spotkania z wychowawcami klas na platformie MICROSOFT TEAMS)

Klasy III Liceum Ogólnokształcącego – godz. 16:00

Klasy Szkoły Podstawowej nr 5 – godz. 17:00

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl